Aktuality v cievnej medicíne

Pravidelné aktuálne informácie a odborné prezentácie z oblasti vaskulárnej medicíny.

Aktuality v cievnej medicíne

Aktuality v cievnej medicíne je odborný online-časopis, ktorý vychádza raz mesačne a obsahuje aktuálne informácie z oblasti vaskulárnej medicíny a je určený pre širokú odbornú verejnosť. Je periodikom Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS.

ISSN 2729-8353
EV 259/24/EPP

Vedúci redaktor:
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.
madaricjuraj@gmail.com

Redakčná rada:
MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.
MUDr. Matej Moščovič
doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.
MUDr. Ivar Vacula, PhD.

Vydavateľ:
Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

Redakcia:
Mgr. Simona Nemcová
sekretariat@angiology.sk
Tel.: +421 904 555 969

Grafická úprava:
Nesi Production s.r.o.

Kazuistiky v obrazoch

Všetky kazuistiky »