Slovenský angiologický kongres – registrácia

Registrácia na aktívnu účasť končí 15. 5. 2022, predĺžená do 30. 5. 2022 Registrácia na pasívnu účasť končí 4. 9. 2022. Upozorňujeme, že Vami vyplnené údaje budú použité na menovke a certifikáte (potvrdení o účasti). Preto Vás prosíme, aby ste formulár vyplnili s diakritikou aj s veľkými písmenami. Registrujem sa ako*I am registering as lekár (doctor) sestra (nurse) zástupca firmy (company…