Ocenenia

Čestný predseda

prim. MUDr. Július Kmec, CSc.

Čestné členstvo SLS

1999

prof. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc., ČR

2005

prof. Vladimír Blažek, Nemecko

2011

MUDr. Karel Roztočil, CSc., ČR

Čestné členstvo S.A.S. SLS

1996

prof. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc., ČR

1997

prof. Claudio Allegra, Taliansko
prof. Herbert Ehringer, Rakúsko
prof. Alexander Schirger, USA
prof. MUDr. Ivan Šimkovic, CSc.

1998

prof. Jan Schulz, Kanada
prof. Csaba Dzsinich, Maďarsko
Augusto Gallino
prof. George Madar, Švajčiarsko
prof. Július Mazuch, DrSc.

1999

MUDr. Jaroslav Strejček, ČR

2000

prof. MUDr. Jiří Bartoš, CSc., ČR

2001

MUDr. Karel Roztočil, CSc., ČR
MUDr. M. Bechyňe, CSc., ČR

2002

MUDr. Jiří Spáčil, CSc., ČR
prof. MUDr. Július Uhrík, CSc.

2003

doc. MUDr. Anna Holomáňová, CSc.
MUDr. Jiří Linhart, DrSc., ČR
prof. Milan Cachovan, CSc., Nemecko
prof. Hugo Partsch, Rakúsko
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.

2004

prof. MUDr. Karel Benda, DrSc., ČR
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.
prof. Tomislav Šoša, Chorvátsko
prof. MUDr. Jozef Buchvald, DrSc.

2007

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

2010

doc. MUDr. Marián Holomáň, CSc.
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
prof. Waldemar Lech Olszewski, Poľsko

2011

prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.
MUDr. Július Kmec, CSc.

2012

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
MUDr. Oľga Bzdúchová
Pécsvárady Zsolt, M. D., Maďarsko

2014

prof. Giuseppe Maria Andreotzzi, Taliansko
prof. Andrev Nicolaides, Anglicko
prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., ČR
doc. MUDr. Martin Wald, PhD.
MUDr. Zuzana Navrátilová, PhD.
MUDr. Hana Houdová

2015

doc. MUDr. František Žernovický, CSc.

2018

Dr. med. Franz Josef Schingale, Nemecko
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

2019

MUDr. Augustín Mistrík
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

2022

Prof. Patrick Carpentier, MD, HDR, Francúzsko

Cena pre autora vo veku do 35 rokov za najlepšiu prednášku v odbore angiológia

2017

MUDr. Roman Grbál
Indikačné kritériá endovaskulárneho riešenia viscerálnych aneuryziem

2018

MUDr. Ján Kočí
Onkologický skríning u pacientov s nevyprovokovanou hĺbkovou žilovou trombózou dolných končatín

2019

MUDr. Peter Štefanič PhD.
Detekcia nestabilného aterosklerotického plátu u pacientov so stenózou arteria carotis interna

2021

RNDr. Katarína Grossmannová, PhD.
Detekcia hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX v aneuryzmách abdominálnej aorty

MUDr. Andrej Džupina
Dlhodobé sledovanie pacientov po endovaskulárnom riešení aneuryzmy brušnej aorty

2022

MUDr. Katarína Demková
Proteomické markery asociované s progresiou aterosklerózy u diabetikov 2. typu

2023

MUDr. Andrea Komorníková, PhD.
Efekt aplikácie hyperbarickej oxygenoterapie na mikrocirkuláciu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Strieborný odznak – Ľudský život

2017

Lýdia Časnochová

Zlatá medaila SLS

2005

doc. MUDr. Marián Holomáň, CSc.
doc. MUDr. František Žernovický, CSc.

2006

MUDr. Július Kmec, CSc.
MUDr. Pavol Lesný, PhD.

2007

MUDr. Oľga Bzdúchová
doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc.

2008

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

2009

MUDr. Augustín Mistrík

2012

prof. Milan Cachovan, Nemecko

2014

prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.

2021

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

Strieborná medaila SLS

1998

doc. MUDr. Peter Gavorník, CSc.

2000

doc. MUDr. Marián Holomáň, CSc.
doc. MUDr. František Žernovický, CSc.

2001

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
MUDr. Július Kmec, CSc.
MUDr. Pavol Lesný, PhD.

2002

doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc.
MUDr. Oľga Bzdúchová

2004

MUDr. Augustín Mistrík

2009

MUDr. Ján Tomka, CSc.

2011

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

2014

MUDr. Andrej Džupina

2021

MUDr. Eva Bojdová

2022

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

Bronzová medaila SLS

2000

MUDr. Ján Vaško

2011

MUDr. Eva Bojdová

2017

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

2020

MUDr. Jana Litvinová
MUDr. Helena Rusnáková

2021

MUDr. Daša Kmecová, PhD.

2023

MUDr. Viliam Bugáň
MUDr. Viera Lacková
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Čestná plaketa T. R. Niederlanda

2006

prof. MUDr. Július Mazúch, DrSc.

2016

MUDr. Július Kmec, CSc.

Guothova cena

2009

MUDr. Ivar Vacula, PhD.

Jesseniova cena

2009

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Medaila založenia Spoločnosti lékařsko slowanskej v Pešti

2014

MUDr. Augustín Mistrík

2016

MUDr. Karel Roztočil, CSc., ČR
MUDr. Pavol Lesný, PhD.

2017

MUDr. Oľga Bzdúchová

2020

MUDr. Július Kmec, CSc.

2023

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM

Ďakovný list od výboru S.A.S. ku životnému jubileu

2016

prof. MUDr. Július Mazúch, DrSc.

2018

prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.

2021

MUDr. Karel Roztočil, CSc., ČR

2022

MUDr. Oľga Bzdúchová