Novinky v liečbe lymfedému na Slovensku – chirurgická liečba

 

Autori:

MUDr. Tomáš Vidim

Centrum Vaskulárnych Intervencií
Chirurgické oddelenie ON Kolín, a.s.

doc. Martin Wald, PhD.

Chirurgická klinika 2. LF UK
Praha Motol

MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA

člen výboru,
hl. odborník MZ SR pre odbor angiológia

Angiologická ambulancia
ALIAN s.r.o.
sv. Jakuba 33
085 01 Bardejov

MUDr. Božena Hradecká

Centrum Vaskulárnych Intervencií
Chirurgické oddelenie ON Kolín, a.s.

Aktuality v cievnej medicíne

Pravidelné aktuálne informácie / odborné prezentácie z oblasti vaskulárnej medicíny.

Všetky aktuality »Prihlásiť sa na odber »