Izolovaná distálna hlboká venózna trombóza – dĺžka odporúčanej antikoagulačnej terapie

 

Autor:

MUDr. Miroslav Salim Mohamad

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s., Bratislava

Aktuality v cievnej medicíne

Pravidelné aktuálne informácie / odborné prezentácie z oblasti vaskulárnej medicíny.

Všetky aktuality »Prihlásiť sa na odber »