Odporúčania European Thyroid Association pre manažment tyroidálnej dysfunkcie indukovanej podaním jódovej kontrastnej látky

 

Autor:

doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.

Angiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH a.s., Košice

Aktuality v cievnej medicíne

Pravidelné aktuálne informácie / odborné prezentácie z oblasti vaskulárnej medicíny.

Všetky aktuality »Prihlásiť sa na odber »