Výbor a dozorná rada

Výbor

Slovenskej angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

prezident

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou Hôrkou 1
833 48 Bratislava

MUDr. Ivar Vacula, PhD.

vedecký sekretár

Angiologická – interná ambulancia, VASA-CARE, s.r.o.
Halenárska 13/A
917 01 Trnava

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

viceprezidentka

I. interná klinika LF UK a UNB Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

MUDr. Miroslav Širila

pokladník

FN Trenčín
Angiologická ambulancia II
Legionárska 28
911 71 Trenčín

MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA

člen výboru,
hl. odborník MZ SR pre odbor angiológia

Angiologická ambulancia
ALIAN s.r.o.
sv. Jakuba 33
085 01 Bardejov

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

člen výboru

I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

členka výboru

Angiologická ambulancia
Nemocnica akademika L. Dérera UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava

MUDr. Dáša Kmecová, PhD.

členka výboru

Angiocare s.r.o.
Čsl. armády 18
040 01 Košice

MUDr. Štefan Pataky

člen výboru

UNLP
Trieda SNP 1
040 01 Košice

Dozorná rada

Slovenskej angiologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Eva Bojdová

predsedníčka dozornej rady

Angiologická ambulancia
ABE-AS, s.r.o.
Sládkovičova 11
949 01 Nitra
MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

člen dozornej rady

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou Hôrkou 1
833 48 Bratislava

MUDr. Iveta Kopalová

členka dozornej rady

Angiologická a interná ambulancia
Angioderm, s.r.o.
Predmestská 57
010 01 Žilina