Autor:

doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.

Angiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH a.s., Košice