Autor:

MUDr. Viliam Lauko

Oddelenie laboratórnej medicíny – pracovisko hematológie a transfuziológie, NÚSCH, a.s., Bratislava