Autori:

MUDr. Ivar Vacula, PhD.

vedecký sekretár

Angiologická – interná ambulancia, VASA-CARE, s.r.o.
Halenárska 13/A
917 01 Trnava

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

viceprezidentka

I. interná klinika LF UK a UNB Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

členka výboru

Angiologická ambulancia
Nemocnica akademika L. Dérera UNB
Limbová 5
833 05 Bratislava

MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA

člen výboru,
hl. odborník MZ SR pre odbor angiológia

Angiologická ambulancia
ALIAN s.r.o.
sv. Jakuba 33
085 01 Bardejov

doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.

Angiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH a.s., Košice

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

členka výboru

I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou Hôrkou 1
Bratislava