Odporúčania pre triáž pacientov na endovaskulárne výkony počas pandémie COVID-19

V reakcii na rozširujúcu sa pandémiu vypracovala odborná spoločnosť American College of Surgeons (ACS) klinické odporúčania zamerané na triáž pacientov indikovaných na vybrané akútne ako aj elektívne operačné resp. intervenčné cievne výkony (1). Cieľom je zabezpečenie technických, priestorových a personálnych kapacít pre starostlivosť o kriticky chorých s COVID-19. Výber z týchto odporúčaní zameraný na endovaskulárne výkony nájdete tu.