Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS) vás pozýva na

XXXII. slovenský angiologický kongres

12. – 14. septembra 2024

Hotel Partizán, Tále, Nízke Tatry

Všeobecné informácie

Registračný poplatok Registrácia do 31. júla 2024 Registrácia po 31. júli 2024
členovia S.A.S. SLS 90,00 € 110,00 €
nečlenovia S.A.S. SLS 110,00 € 130,00 €
členovia S.A.S. SLS do 35 rokov 40,00 € 60,00 €
sestry – člen SKSaPA 30,00 € 40,00 €
sestry – nečlen SKSaPA 35,00 € 45,00 €
čestní členovia, študenti a dôchodcovia zadarmo zadarmo
prvý autor zadarmo zadarmo
nezdravotnícki pracovníci * 170,00 € 220,00 €

 

Poplatok na jeden deň Lekári Sestry
štvrtok 55,00 € 20,00 €
piatok 55,00 € 20,00 €
sobota 45,00 € 15,00 €

 

 • Uvedené ceny sú vrátane DPH.
 • V registračnom poplatku je zahrnutý vstup do konferenčných a výstavných priestorov, konferenčné materiály a občerstvenie počas prestávok.
 • Kongresový poplatok bude možné uhradiť v hotovosti pri registrácii v mieste konania kongresu.
 • * Nevzťahuje sa na zástupcov partnerov a vystavovateľov. Zástupcovia partnerov a vystavovateľov majú poplatok zahrnutý v cene partnerstva.

Slovenský, český, anglický jazyk (bez simultánneho prekladu).

V priebehu kongresu sa uskutoční výstavka výrobkov farmaceutických firiem, ako aj zdravotníckej techniky.

 • 10 minút
 • 12 minút pre pozvaných prednášajúcich

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania kreditovaných podujatí.
Potvrdenie o účasti bude možné vyzdvihnúť si v posledný deň kongresu pri registrácii.

Pasívna účasť:

 • 12. 9. – počet kreditov bude doplnený čoskoro
 • 13. 9. – počet kreditov bude doplnený čoskoro
 • 14. 9. – počet kreditov bude doplnený čoskoro

Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Lístky na obedy a večere v dňoch 12. 9., 13. 9. a 14. 9. si bude možné zakúpiť na mieste pri registrácii. Platba iba v hotovosti.

Deň Obed Večera
štvrtok 12. 9. 30,00 € 30,00 €
piatok 13. 9. 30,00 € 50,00 €
sobota 14. 9. 30,00 €

Bližšie informácie budú priebežne uvádzané na stránke.

Rámcový odborný program

Aktualizované 20. 6. 2024, 19.15 hod.
Právo na zmeny vyhradené.

Prvá informácia

Registrácia

 • Prosíme vyplňte iba raz.
 • Registrácia na aktívnu účasť bola ukončená 31. 5. 2024.
 • Registrácia na pasívnu účasť končí 26. 8. 2024.

Fotogaléria 2023

Kontakt

Organizujúca agentúra kongresu

Mgr. Simona Nemcová

Nesi Production s.r.o.

Tel.: +421 904 555 969
simona@nesiproduction.sk

Partneri podujatia

Generálni partneri

Hlavný partner

Špeciálny partner