Vyšší výskyt kardiovaskulárnych príhod u pacientov s nálezom mikro- a nanoplastov v aterosklerotických plátoch karotických tepien

 

Autori:

MUDr. Adriana Minarechová

Kardiologické oddelenie FN Trenčín

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s.
Pod Krásnou Hôrkou 1
Bratislava

Aktuality v cievnej medicíne

Pravidelné aktuálne informácie / odborné prezentácie z oblasti vaskulárnej medicíny.

Všetky aktuality »Prihlásiť sa na odber »