Slovenská angiologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (S.A.S. SLS)

XXXI. slovenský angiologický kongres

14. – 16. septembra 2023

Hotel Partizán, Tále, Nízke Tatry

Počet prednášok

82 z toho 5 prednášok v sesterskej sekcii

Počet zahraničných prednášok

14 (z Českej republiky, Rakúska, Slovinska, Talianska)

Celkovo zaregistrovaných účastníkov

274

Medaila založenia Spoločnosti lékařsko slowanskej v Pešti

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., FESVM

Bronzová medaila SLS

MUDr. Viliam Bugáň
MUDr. Viera Lacková
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Cena pre autora vo veku do 35 rokov za najlepšiu prednášku v odbore angiológia

MUDr. Andrea Komorníková, PhD.
Efekt aplikácie hyperbarickej oxygenoterapie na mikrocirkuláciu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu

Odborný program

Aktualizované 29. 8. 2023, 0.20 hod.

Fotogaléria 2023

Partneri podujatia

Generálny partner

Hlavní partneri