Téma:

Choroby žíl
Čo sa zmenilo v odporúčaniach a aká je klinická prax

Termín:

20. novembra 2024

Miesto konania:

Malá poslucháreň NTÚ LF UK
Sasinkova 4, Bratislava