29. česko-slovenské angiologické sympózium s postgraduálnou tématikou

 

Termín:

21. – 23. jún 2023

Miesto konania:

Hotel Galant, Mikulov
Česká republika