28. česko-slovenské angiologické sympózium s postgraduálnou tématikou

 

Termín:

12. – 13. jún 2022

Miesto konania:

Hotel Galant, Mikulov
Česká republika