MUDr. Tomáš Vidim

Centrum Vaskulárnych Intervencií Chirurgické oddelenie ON Kolín, a.s.