PharmDr. Veronika Slezáková, PhD.

Nemocničná lekáreň, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava