MUDr. Štefan Pataky

člen výboru

UNLP Trieda SNP 1 040 01 Košice

MUDr. Dáša Kmecová, PhD.

členka výboru

Angiocare s.r.o. Čsl. armády 18 040 01 Košice

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH

členka výboru

Angiologická ambulancia Nemocnica akademika L. Dérera UNB Limbová 5 833 05 Bratislava

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

člen výboru

I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13 813 69 Bratislava

MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA

člen výboru,
hl. odborník MZ SR pre odbor angiológia

Angiologická ambulancia ALIAN s.r.o. sv. Jakuba 33 085 01 Bardejov

MUDr. Miroslav Širila

pokladník

FN Trenčín Angiologická ambulancia II Legionárska 28 911 71 Trenčín

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

viceprezidentka

I. interná klinika LF UK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13 813 69 Bratislava

MUDr. Ivar Vacula, PhD.

vedecký sekretár

Angiologická – interná ambulancia, VASA-CARE, s.r.o. Halenárska 13/A 917 01 Trnava

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

prezident

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s. Pod Krásnou Hôrkou 1 833 48 Bratislava