MUDr. Hana Škultétyová
MUDr. Iveta Chríbiková
MUDr. Igor Lašan

člen výboru

MUDr. Viliam Bugáň

člen výboru

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

vedecký sekretár

I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13 813 69 Bratislava