MUDr. Viliam Bugáň

člen výboru

MUDr. Igor Lašan

člen výboru

Prim. h. doc. MUDr. Eva Husarovičová, CSc.

podpredsedkyňa

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NOÚ Klenová 1 833 10 Bratislava

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

vedecký sekretár

I. interná klinika LFUK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13 813 69 Bratislava

Predseda lymfologickej sekcie

predseda