doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s. Pod Krásnou Hôrkou 1 Bratislava