MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA

člen výboru,
hl. odborník MZ SR pre odbor angiológia

Angiologická ambulancia ALIAN s.r.o. sv. Jakuba 33 085 01 Bardejov