MUDr. Iveta Kopalová

členka dozornej rady

Angiologická a interná ambulancia Angioderm, s.r.o. Predmestská 57 010 01 Žilina

MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

člen dozornej rady

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s. Pod Krásnou Hôrkou 1 833 48 Bratislava

MUDr. Eva Bojdová

predsedníčka dozornej rady

Angiologická ambulancia ABE-AS, s.r.o. Sládkovičova 11 949 01 Nitra