MUDr. Zlatica Augustovičová
MUDr. Igor Šinák
MUDr. Mária Džupinová

predsedkyňa