Prim. h. doc. MUDr. Eva Husarovičová, CSc.

podpredsedkyňa

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NOÚ Klenová 1 833 10 Bratislava

MUDr. Bohuslav Bučko
MUDr. Mária Vojtková