MUDr. Ľubomír Fľak, PhD.

Klinika Angiológie LF UK a NÚSCH, a.s. Bratislava

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s. Pod Krásnou Hôrkou 1 Bratislava