doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.

Angiologická klinika LF UPJŠ a VÚSCH a.s., Košice IV. interná klinika UN L. Pasteura, Košice

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

členka výboru

I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava Mickiewiczova 13 813 69 Bratislava

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH.

členka výboru

Angiologická ambulancia Nemocnica akademika L. Dérera UNB Limbová 5 833 05 Bratislava

MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA

člen výboru,
hl. odborník MZ SR pre odbor angiológia

Angiologická ambulancia ALIAN s.r.o. sv. Jakuba 33 085 01 Bardejov

doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

viceprezidentka

I. interná klinika LF UK a UNB Bratislava Mickiewiczova 13 813 69 Bratislava

MUDr. Ivar Vacula, PhD.

vedecký sekretár

Angiologická – interná ambulancia, VASA-CARE, s.r.o. Halenárska 13/A 917 01 Trnava

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH.

prezident

Klinika angiológie LF UK a NÚSCH, a.s. Pod Krásnou Hôrkou 1 833 48 Bratislava